2-ETYLOHEKSANOL
ACETON
AKRYLAN BUTYLU
ALKOHOL BENZYLOWY
ALKOHOL ETYLOWY SKAŻONY
BEZWODNIK FTLOWY
BISFENOL A
EPICHLOROHYDRYNA
ETER C12-C14 ALKILOWO-GLICYDOWY
GLICERYNA FARMACEUTYCZNA 99,5%
GLICERYNA TECHNICZNA
GLIKOL DIETYLENOWY
GLIKOL ETYLENOWY
GLIKOL MONOPROPYLENOWY
KWAS ADYPINOWY
METANOL
n-BUTANOL
OCTAN VINYLU
PENTAERYTRYTOL
POLICHLOREK WINYLU (PVC)
RAFINOWANY OLEJ SOJOWY
ŻYWICA EPOKSYDOWA CIEKŁA